Connectant talent creatiu i territori

 

CONNECTANT TALENT CREATIU I TERRITORI es un projecte que té la finalitat d'incorporar el talent del sector cultural-creatiu als projectes de desenvolupament local de la comarca de la Selva.

El projecte pretén millorar la professionalització del sector, establir una xarxa de col·laboració entre els agents i generar nous projectes o productes que millorin la oferta cultural-creativa al territori.

El programa s'estructura en 2 fases: Una fase de formacions i una segona fase d’incubació de projectes culturals que gaudiran d’un acompanyament tutelat fins a la seva realització final.

1. Accions per la professionalització del sector cultural-creatiu: Un cicle de formacions que proposen diferents eines i instruments per a la millora en el disseny, finançament i desenvolupament de projectes de l’àmbit cultural i creatiu. La programació consta de 6 càpsules formatives, seminaris i tallers sobre les principals qüestions relatives als projectes culturals i a la professionalització artística. També es duran a terme visites a espais, institucions i empreses culturals de la mà dels seus responsables. 

Programa d'accions formatives:

ACCIÓ 1: L'abc del sector cultural 

ACCIÓ 2: El talent creatiu i el projecte cultural: Disseny de projectes i marc jurídic en l'àmbit de l'emprenedoria cultural i l'associacionisme 

ACCIÓ 3: El finançament de projectes culturals: opcions de finançament públic, privat i internacionalització de projectes culturals 

ACCIÓ 6: Visites 

ACCIÓ 4: El talent creatiu en xarxa: cultura i dinamització territorial 

ACCIÓ 5: Les noves connexions de la cultura; talent creatiu en diàleg amb altres sectors estratègics 


2. Desenvolupament de projectes cultural-creatius vinculats al territori: Aquest projecte posa en pràctica la integració del talent cultural-creatiu dins les iniciatives de desenvolupament territorial. Parteix de la BORSA DE PROJECTES de territori  i de la selecció d’iniciatives amb més potencial i més adequades a les característiques de la pròpia xarxa

Els participants desenvoluparan el disseny d’un projecte creatiu vinculat a una iniciativa de desenvolupament local, en col·laboració amb els promotors d’aquesta iniciativa. Una part d’aquests projectes es portaran a la pràctica com a pilots. Es persegueix un doble objectiu: donar a conèixer els autors de l’obra/intervenció i obtenir una millora significativa de la proposta local (en termes d’atracció de nous públics, diversificació de l’oferta, millora de l’atractiu local, etc.) Al llarg d’aquesta etapa els participants tindran l’assessorament i acompanyament d’experts en matèria cultural-creativa. Es preveuen dues modalitats de projectes: a) projectes per agents “novells” destinats a amateurs o professionals de trajectòria emergent; b) projectes per agents “consolidats” dirigits a professionals o empreses de trajectòria més sòlida.

Programa de formacions

Videos dels formadors i agents participants al programa de formacions

Borsa de projectes i projectes realitzats

Document de transferència metodològica