Seminaris en l'àmbit cultural- creatiu 2019

ARTICULACIÓ D'UN ECOSISTEMA CULTURAL-CREATIU A LA SELVA és un projecte que va dirigit a definir i estructurar un ecosistema cultural-creatiu a la Selva que integra tots els agents públics i privats, i que pren l’àmbit cultural-creatiu com un factor estratègic del desenvolupament local de la Selva, i especialment a través de l’impuls del talent creatiu i de la dinamització de l’activitat cultural dels municipis. Una de les accions impulsades al llarg del 2019  ha estat el servei d'assessorament cultural per a professionals i entitats i una eina de suport en matèria cultural dirigida als ajuntaments. Fruit de les consultes ateses durant els assessoraments, s'ha dissenyat un seguit de seminaris que presentem a continuació:

16/10/2019: La gestió de projectes i organitzacions culturals (16h a 19h)

20/11/2019: Planificació estratègica de projectes i organitzacions culturals (16h a 19h)

29/11/2019: Trobada agents culturals-creatius (10h a 12h)

13/12/2019: Jornada sobre el Programa.cat i el catàleg Escènics (10h a 13h)

Descarregat el banc de recurssos de les jornades:

. La gestió de projectes i organitzacions culturals

. Planificació estratègica de projectes i organitzacions culturals