Pla de rescat del sector cultural

Espai d'informació sobre mesures, ajudes i assessorament relacionades amb el PLA DE RESCAT DEL SECTOR CULTURAL impulsat per el Govern de la Generalitat de Catalunya, davant la crisis del COVID-19.

En aquests links hi trobareu informació de les necessitats manifestades per les diferents entitats representatives del sector, així com de les mesures va prenent la Generalitat per donar-hi cobertura. També les informacions de les diferents administracions que afectin directament el sector cultural o les mesures de caràcter general més importants que també hi poden incidir. 

- Mesures d'acompanyament al sector cultural

-Mesures de rescat del sector cultural

- Planificació de la represa i recuperació del sector cultural

-Planificació financera del Pla de rescat