Selva Cultura és un portal de promoció de l’activitat cultural de la comarca de la Selva, amb una especial focalització entorn de les arts escèniques i visuals i la música.

Selva Cultura difon activitats de caràcter professional, organitzades per Ajuntaments, entitats o empreses del sector cultural-creatiu, capaces d’atraure el públic interessat en la cultura i que tenen una projecció més enllà dels propis municipis. Té la finalitat d’impulsar l’activitat artística, fomentar el consum cultural i generar nous públics per la cultura dels municipis selvatans.

Selva Cultura es promogut per Consell Comarcal de la Selva.

Podeu enviar-nos informació sobre esdeveniments culturals a través del nostre formulari de contacte.

En aquest projecte hi col·labora l'AODL cultural-creatiu que forma part d'una Acció subvencionada per Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.