Sessions formatives VIRTUALS

17 de maig de 10h a 12h: CREADORES I CREADORS DIGITALS EN ACCIÓ!: Professionals de naturalesa híbrida digital i performativa, debatran sobre moments clau en el procés de creació de continguts i propostes artístiques amb eines tecnològiques, com la concepció, la narrativa i la realització. S’enfronten cara a cara en un espai virtual i amb un temps delimitat i controlat pels espectadors, per contrastar les seves perspectives i compartir els seus secrets. / sessió virtual 

18 de maig de 10h a 12h: COMUNICADORES I COMUNICADORS DIGITALS EN ACCIÓ! Experts en comunicació, media i processos de transició als llenguatges digitals, debatran sobre estratègies per habitar els mitjans en clau de desenvolupament i impuls de projectes artístics i culturals. S’enfronten cara a cara en un espai virtual i amb un temps delimitat i controlat per els espectadors, per contrastar les seves perspectives i compartir els seus secrets. / sessio virtual

19 de maig de 10h a 12h: GESTORES I GESTORS CULTURALS EN ACCIÓ! Experts en comerç híbrid i dret en entorns digitals comparteixen percepcions sobre el ritme accelerat d’evolució
de les noves tecnologies aplicades a la cultura i l’entreteniment. S’enfronten cara a cara per contrastar alertes i solucions en la integració dels marcs normatius i la seva continua adaptació als projectes culturals en la era digital. / sessió virtiual

Inscripcions