Representació teatral  

(pastorets, pessebres vivents, passions)