Jornada sobre el Programa.cat i el catàleg Escènics

04.10.2019

Unes jornades dirigides als responsables culturals dels Ajuntaments, artistes i professionals de la gestió cultural amb l’objectiu de conèixer els sistemes d’ajuts promoguts per la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona.

La jornada tindrà un doble enfoc, per una banda informar als ajuntaments i programadors culturals dels avantatges de contractació que ofereixen els programes i per altre, promoure la inscripció dels professionals, companyies d'arts escèniques i música a formar-ne part. 

Escaleta de la jornada:

Ens locals, municipis, programadors
10h -11h Presentació a càrrec de Joan Antoni Martinez (Tècnic del Programa.cat) i Lali Torrellas (Tècnica del Catàleg Escènics)
11h -11:30h Dubtes i preguntes

11:30 a 12h Pausa

Artistes i professionals
12h - 13h Presentació a càrrec de Joan Antoni Martinez (Programa.cat)  i Lali Torrellas (Catàleg Escènics)
13h - 13:30h Dubtes i preguntes

Programa.cat és una eina útil per als professionals i companyies d’arts escèniques i música, ja que donen a conèixer les seves propostes als agents responsables de les programacions municipals i per als ens locals, ja que els permet contractar a preus directament subvencionats i els facilita una relació de propostes amb les seves condicions tècniques i de contractació, validades per una comissió.
 

Catàleg Escènics és una plataforma de promoció de les arts escèniques i la música que posa en relació l'oferta artística disponible a
les comarques de Girona amb ajuntaments, biblioteques, equipaments culturals, centres cívics, associacions o particulars que busquen espectacles
per fer les seves programacions. La Diputació de Girona, cada any, subvenciona tots els municipis de la província amb un Fons destinat a les activitats i la despesa cultural municipal. D’aquests diners, els municipis estan “obligats” a gastar-ne un 15% amb la contractació de grups del Catàleg Escènics i un 10% a la dinamització de biblioteques i sales de lectura si tenen aquests equipaments integrats al Sistema de Lectura Pública.

Inscripcions a la jornada 

Notícies