Arxiu Municipal de Blanes

Servei d'arxiu i patrimoni històric. L'Arxiu és el servei públic especialitzat en la conservació i difusió del patrimoni documental de Blanes. La seva finalitat és posar aquest patrimoni a disposició de tots els ciutadans i de la pròpia administració.

 

Serveis

  • Consulta i reproducció de documentació i informació sobre Blanes
  • Fons documentals de procedència pública i privada: s. XIII- XXI
  • Visites concertades per a escoles o grups, recolzament a la recerca i col·laboració en activitats de difusió patrimonial

Unió, 13
17300 Blanes
GIRONA

T 972 355 268


www.blanes.cat/arxiu
arxiu@blanes.cat

Facebook
Instagram


 

 

Com arribar-hi?