Butlletí d'ajuts culturals

Amb la finalitat de promoure la creació d'activitats de caràcter cultural i creatiu i afavorir el desenvolupament d'iniciatives en aquest àmbit, s'ofereix un recull de les subvencions promogudes per diferents administracions públiques en l'àmbit cultural (2018)

Subvencions per a publicacions d'interès local editades per ajuntaments (LLibres)

Promou: Diputació de Girona

Són objecte d’aquestes subvencions les produccions editorials d’interès local editades pels ajuntaments de les comarques gironines, publicades en suport paper o en suport electrònic, que tinguin un mínim de 49 pàgines, excloses les cobertes.

Termini: 30 abril 2018

A qui va dirigit: ens públics

Fons de Cooperació Econòmica i Cultural  (Arts escèniques)

 Promou: Diputació de Girona

El Fons de Cooperació Econòmica i Cultural és  un programa que, d’acord amb  les funcions d’assistència i cooperació als municipis, vol incentivar les inversions municipals, contribuir al finançament dels serveis municipals obligatoris i promoure les activitats de caràcter cultural.

Termini: 15 de març 2018

A qui va dirigit: ens públics

Subvencions als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica, en el marc del programa "Indika"

 Promou: Diputació de Girona

Subvencions en règim de concurrència competitiva per als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica, en el marc del programa "Indika", de recursos educatius de la Diputació de Girona, destinades al finançament d’activitats pedagògiques per als centres d’ensenyament de les comarques gironines.

Termini: 16 de març 2018

A qui va dirigit: ens públics, entitats

Subvencions per la creació de públics per la cultura (Arts escèniques i música)

 Promou: Diputació de Girona

Finançament de projectes i activitats adreçats a la creació, captació i/o increment del públic cultural de les comarques de Girona, en una de les modalitats següents: 

Línia 1: Activitats culturals d’interès públic local.

Línia 2: Festivals culturals.

Línia 3: Produccions culturals (audiovisuals, musicals, teatrals...).

Termini: 23 de març 2018

A qui va dirigit: Ens públics, Ciutadans, Entitats, empreses 

Subvencions per a la realització del cicle de concerts de música de cobla (Música)

 Promou: Diputació de Girona

Subvencions en règim de concurrència competitiva per als ajuntaments de les comarques gironines o organismes autònoms locals, dins la línia de subvencions per a la realització de concerts de música de cobla.

Termini: 12 de març 2018

A qui va dirigit: ens públics

Subvencions per al foment de projectes culturals als museus de les comarques gironines (Museus)

 Promou: Diputació de Girona

Subvencions en règim de concurrència competitiva per a persones físiques o jurídiques, públiques o privades que siguin titulars de museus en algun dels municipis de les comarques gironines, els quals estiguin registrats al catàleg oficial

Termini: 12 de març 2018

 A qui va dirigit: ens públics i entitats

Subvencions a federacions que programin activitats culturals relacionades amb l’associacionisme i la cultura popular i tradicional catalana (Cultura popular i tradicional)

Promou: Generalitat de Catalunya

L’objecte d’aquestes subvencions és promoure les activitats culturals relacionades amb l’associacionisme i la cultura popular i tradicional catalana organitzades o impulsades per federacions.

Termini: 19 de març 2018

A qui va dirigit: a federacions i associacions

Subvencions per a la producció i l’edició de llibres i fonogrames relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana (LLibres)

Promou: Generalitat de Catalunya

Són subvencions per donar suport a la producció i l’edició de llibres en llengua catalana o aranesa i de fonogrames, relacionats amb la difusió de la cultura popular i tradicional catalana o del patrimoni etnològic de Catalunya

Termini: 19 de març 2018

A qui va dirigit: les fundacions i les associacions, amb domicili social a Catalunya i a les empreses.

Subvencions per a la producció d’espectacles i d’exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana (Cultura popular i tradicional)

Promou: Generalitat de Catalunya

L’objecte d’aquestes subvencions és donar suport a la producció de nous espectacles d’arrel tradicional i a l’organització d’exposicions relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana. La tipologia de les activitats objecte de subvenció són les següents:

a) La producció d’espectacles inèdits d’arrel tradicional.

b) La producció d’exposicions, físiques o de caràcter virtual, de temàtica vinculada o relacionada amb els diferents aspectes de la cultura popular i tradicional catalana

Termini: 19 de març 2018

A qui va dirigit: A les corporacions locals o ens que en depenen

A les fundacions i les associacions amb domicili social a Catalunya

A les empreses.
 

Subvencions per a l’organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional (Arts escèniques i música) 

Promou: Generalitat de Catalunya

L'objecte d'aquestes subvencions és contribuir al finançament de l’organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional catalana.

Termini: 19 de març 208

A qui va dirigit: les corporacions locals o ens que en depenen i a les fundacions i a les associacions, amb domicili social a Catalunya.

Subvencions per a activitats en matèria de formació i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana (Cultura popular i tradicional)

Promou: Generalitat de Catalunya

L'objecte d'aquestes subvencions és donar suport a activitats formatives i de documentació en les modalitats següents:

a) Activitats formatives vinculades al coneixement o aprofundiment de matèries o temàtiques de cultura popular i tradicional de Catalunya. També s'inclou la formació destinada a la millora de la gestió de les fundacions i les associacions.

b) Activitats destinades a la catalogació, la preservació, la digitalització i la difusió de fons documentals sobre aspectes de la cultura popular i tradicional de Catalunya.

Termini: 19 de març

A qui va dirigit: A les fundacions i a les associacions amb domicili social a Catalunya, que duguin a terme activitats o que tinguin fons documentals relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana. A empreses.

Subvencions per a l'edició discogràfica i videogràfica de produccions musicals d'especial interès cultural i patrimonial (Música)

Promou: Generalitat de Catalunya

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és col·laborar en l’edició discogràfica i videogràfica de produccions musicals d’especial interès cultural o patrimonial.

Termini: 20 de març

A qui va dirigit: empreses discogràfiques privades que efectuen activitats d'edició discogràfica i videogràfica

Subvenció per a les activitats de les formacions musicals estables (Música) 

Promou: Gereralitat de Catalunya

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport a les activitats de les formacions musicals estables.

A qui va dirigit: Poden ser beneficiàries de les subvencions empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, incloses les societats civils, i les entitats privades sense ànim de lucre, que gestionen formacions musicals incloses en la tipologia següent:

a) Orquestres simfòniques professionals.

b) Orquestres de cambra professionals.

c)Formacions professionals especialitzades en música clàssica contemporània.

d) Formacions professionals especialitzades en música antiga amb instruments originals.

e) Big bands de jazz professionals.

f) Agrupacions corals que actuen habitualment en els circuits professionals o que són regularment contractades per orquestres professionals.

g) Cobles professionals en format concert

h) Bandes simfòniques professionals en format concert

Les persones sol·licitants han de tenir una activitat principal que no sigui de caràcter docent.

Les persones sol·licitants només pot presentar una sol·licitud per a un únic projecte en una mateixa convocatòria.

Termini: 05 d’abril

Aportacions reintegrables a la distribució i explotació d'espectacles (Arts escèniques)

Promou: Generalitat de Catalunya

Les aportacions reintegrables són uns ajuts econòmics en forma de "cofinançament" que permeten a l'empresa disposar de finançament a priori per a un projecte cultural.

L’objecte és la concessió d’ajuts amb la tipologia següent:

a) Ajuts a projectes de distribució i explotació d’espectacles arreu de Catalunya, excepte Barcelona, dels àmbits del teatre, la dansa, el circ i la música en viu, tret dels concerts d’orquestres simfòniques.

b) Ajuts a projectes de distribució i explotació de gires de concerts d’orquestres simfòniques arreu de Catalunya. Als efectes d’aquestes bases, s’entén per concert d’orquestra simfònica l’executat per una orquestra d’un mínim de 12 músics.

c) Ajuts a projectes d'explotació d'espectacles dels àmbits del teatre, la dansa, el circ i la música en viu al municipi de Barcelona i fora de Catalunya

No són objecte d’aquests ajuts els projectes relatius a espectacles inclosos en els programes de festes majors municipals.

A qui va dirigit: A empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, de promoció d’espectacles de música en viu, de producció i distribució d’espectacles i les companyies professionals de teatre, de dansa o de circ, que compleixin els requisits de la base 3. Les empreses exhibidores de teatre, música, circ o dansa no poden sol·licitar ajut.

Pel que fa als ajuts per concerts d’orquestres simfòniques també poden presentar sol·licituds les entitats privades sense afany de lucre.

També poden presentar sol·licituds les agrupacions d’empreses que es constitueixen unions  temporals d’empreses (UTE).

Termini: 17 d’abril

Subvenció per a les activitats de les formacions musicals estables (Cultura popular i tradicional)
Promou:
Generalitat de Catalunya

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport a les activitats de les formacions musicals estables.

Termini: 05 d’abril

A qui va dirigit: Poden ser beneficiàries de les subvencions empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, incloses les societats civils, i les entitats privades sense ànim de lucre, que gestionen formacions musicals incloses en la tipologia següent:

Orquestres simfòniques professionals

Orquestres de cambra professionals

Formacions professionals especialitzades en música clàssica contemporània.

Formacions professionals especialitzades en música antiga amb instruments originals.

Big bands de jazz professionals.

Agrupacions corals que actuen habitualment en els circuits professionals o que són regularment contractades per orquestres professionals.

Cobles professionals en format concert

Bandes simfòniques professionals en format concert

Les persones sol·licitants han de tenir una activitat principal que no sigui de caràcter docent.

Les persones sol·licitants només pot presentar una sol·licitud per a un únic projecte en una mateixa convocatòria.?

Aportacions reintegrables a la distribució i explotació d'espectacles (Arts escèniques)
Promou:
Generalitat de Catalunya

Les aportacions reintegrables són uns ajuts econòmics en forma de "cofinançament" que permeten a l'empresa disposar de finançament a priori per a un projecte cultural.

L’objecte és la concessió d’ajuts amb la tipologia següent

Ajuts a projectes de distribució i explotació d’espectacles arreu de Catalunya, excepte Barcelona, dels àmbits del teatre, la dansa, el circ i la música en viu, tret dels concerts d’orquestres simfòniques.

Ajuts a projectes de distribució i explotació de gires de concerts d’orquestres simfòniques arreu de Catalunya. Als efectes d’aquestes bases, s’entén per concert d’orquestra simfònica l’executat per una orquestra d’un mínim de 12 músics.

Ajuts a projectes d'explotació d'espectacles dels àmbits del teatre, la dansa, el circ i la música en viu al municipi de Barcelona i fora de Catalunya

No són objecte d’aquests ajuts els projectes relatius a espectacles inclosos en els programes de festes majors municipals

Termini: 17 d’abril

A qui va dirigit: A empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, de promoció d’espectacles de música en viu, de producció i distribució d’espectacles i les companyies professionals de teatre, de dansa o de circ, que compleixin els requisits de la base 3. Les empreses exhibidores de teatre, música, circ o dansa no poden sol·licitar ajut.?

Subvencions en espècie per a la contractació d’espectacles professionals inclosos en el catàleg d'espectacles Programa.cat

Són subvencions en espècie consistents en la contractació de les actuacions d’espectacles d’arts escèniques i concerts professionals inclosos en el catàleg d’espectacles Programa.cat (http://cultura.gencat.cat/programacat) que formin part de la programació estable d’iniciativa municipal.

L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural abonarà directament a la companyia, formació musical o empresa responsable de l’espectacle la part subvencionada del seu cost i de la resta se n'ha de fer càrrec el sol·licitant

Termini: 31 d’octubre

A qui va dirigit:  A ajuntaments de Catalunya.

A ens públics vinculats o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament de les entitats esmentades.

Subvencions a la programació realitzada de música en viu de caràcter professional (Música)

Promou: Generalitat de Catalunya

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport a la contractació artística de la programació realitzada de música en viu de caràcter professional en les modalitats següents:

Festivals organitzats per ajuntaments i ens que en depenen.

Programació de música en viu (festivals, cicles, temporades i programació estable de sales) realitzada per empreses o entitats privades.

Termini: 17 d’abril

A qui va dirigit: Per a Festivals organitzats per ajuntaments i ens que en depenen únicament poden optar a les subvencions els ajuntaments de Catalunya i ens que en depenen, incloses les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament públic.

Per a la programació de música en viu realitzada per empreses o entitats privades  poden optar a les subvencions les empreses de caràcter privat domiciliades a Catalunya o en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu amb establiment operatiu a Catalunya, així com les entitats privades sense afany de lucre domiciliades a Catalunya.

Subvencions per a activitats de desenvolupament de públics per a la cultura (Desenvolupament de públics per la cultura)

Aquestes bases tenen per objecte la concessió de subvencions per als projectes i les activitats professionals que tinguin com a objectiu la creació, la fidelització o l'increment de públics culturals a Catalunya en els àmbits de les arts escèniques (dansa, teatre i circ), les arts visuals, l'audiovisual i la música, amb les modalitats següents:

a) Projectes d'activitats o activitats concretes adreçats al públic en general.

b) Projectes d'activitats o activitats concretes adreçats a col·lectius de cultura inclusiva amb diversitat funcional o en risc d'exclusió social. A l'efecte d'aquestes bases, s'entén per diversitat funcional algun tipus de discapacitat física o psíquica, i s'entén per risc d'exclusió social aquelles situacions de vulnerabilitat com ara la pobresa, les addicions o la privació de llibertat.

Promou: Generalitat de Catalunya

Termini: 12 d’abril

A qui va dirigit: Les empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, i les entitats privades sense ànim de lucre que no estiguin participades majoritàriament per administracions públiques.

Les agrupacions de les empreses o les entitats esmentades en l'apartat a), encara que no tinguin personalitat jurídica.

Subvencions a projectes d'internacionalització d'empreses i entitats culturals dels sectors de les arts escèniques i de la música (Arts escèniques i música)

L'objecte d'aquestes línia de subvencions és subvencionar projectes d'internacionalització d'empreses i entitats culturals dels sectors de les arts escèniques i de la música que contribueixin a la presència de la creació cultural de Catalunya a l'exterior. S'entén per creació cultural de Catalunya aquella que és d'autoria catalana (l'autor de la qual resideix a Catalunya; en cas d'autors difunts, els que van néixer o van residir la major part de la seva vida a Catalunya).

Promou: Generalitat de Catalunya

Termini: 4 d’abril

A qui va dirigit:  Poden optar a aquestes subvencions empreses privades, tant persones físiques com jurídiques.

També s'hi poden presentar les entitats privades sense ànim de lucre, a excepció de les associacions professionals altament representatives dels sectors de les arts escèniques

Subvencions per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l'associacionisme (Cultura popular i tradicional)

Promou: Generalitat de Catalunya

L'objecte d'aquestes subvencions és contribuir al finançament de manifestacions culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana i l’associacionisme cultural organitzades per corporacions locals i per entitats privades sense ànim de lucre.

La tipologia de les activitats objecte de subvenció és la següent:

a) Les activitats que fomentin o difonguin la cultura popular i tradicional catalana i l'associacionisme cultural o el patrimoni etnològic.

b) Les representacions no professionals de teatre popular català.

c) La restauració d'elements d'imatgeria festiva (gegants, nans i bestiari), així com la restauració i la confecció de la seva indumentària.

d) Commemoracions d'aniversaris de personalitats, fets o entitats adreçades a la conservació i la difusió de la memòria cultural col·lectiva.

e) Congressos i jornades de caràcter nacional o internacional fets a Catalunya.

Termini: 2 de maig

A qui va dirigit: A les corporacions locals o ens que en depenen

A les fundacions i les associacions amb domicili social a Catalunya, que hagin realitzat o tinguin previst fer alguna d'aquestes manifestacions culturals.

Projectes de caràcter professional en l'àmbit de les arts visuals (Arts visuals)

Promou: Generalitat de Catalunya

Termini:  2 de maig 

L’objecte d’aquestes bases és promoure projectes professionals de formació, producció, exhibició i difusió vinculats a l’àmbit de les arts visuals, així com projectes interdisciplinaris o de noves tendències que tinguin com a base les arts visuals.

Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:

Suport a l'organització d'un programa d'activitats de formació per a professionals i a l'organització d'activitats de dinamització i d'iniciació a les arts visuals.

Suport a l'organització d'activitats professionals en format d'exposició, mostra, festival o similar, que tinguin com a objectiu desenvolupar, impulsar i difondre projectes basats en les arts visuals.

Suport a projectes de comunicació, arxius i plataformes digitals

A qui va dirigit: A empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit de les arts visuals amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu.

A entitats privades sense ànim de lucre amb domicili a Catalunya que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit de les arts visuals.

A agrupacions sense personalitat jurídica que es reuneixen per a projectes conjunts, sempre que tots els seus membres, que tindran la consideració de beneficiaris, reuneixin les condicions que exigeixen dels apartats anteriors i les bases.

Subvencions a activitats de dansa de caràcter professional (entitats) (Dansa)

Promou: Generalitat de Catalunya

Són subvencions per a activitats de dansa de caràcter professional d’acord amb les modalitats següents:

a) Suport a l’organització d’activitats de formació no reglada per a professionals.

b) Suport a la creació, producció i presentació pública d’espectacles. Es pot sol·licitar la subvenció per a aquelles produccions enteses com a nou espectacle, o bé per a projectes en residència. També les reposicions o revisions d’aquelles creacions en què la producció originaria tingui, com a mínim, 4 anys d’antiguitat.

c) Suport a l’exhibició d’espectacles.

d) Suport a activitats de difusió a través de mostres, festivals i esdeveniments similars.

Termini:  02 de maig

A qui va dirigit: A entitats privades sense ànim de lucre que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l'àmbit de la dansa.

A agrupacions sense personalitat jurídica que es reuneixen per a projectes conjunts, sempre que tots els seus membres, que tindran la consideració de beneficiaris, siguin entitats privades sense ànim de lucre.

Subvencions a activitats de circ de caràcter professional (entitats) (Circ)

Promou: Generalitat de Catalunya

Són subvencions a activitats de circ de caràcter professional d’acord amb les modalitats següents:

a) Suport a l’organització d’activitats de formació no reglada per a professionals.

b) Suport a la nova creació, producció i presentació pública d’espectacles.

c) Suport a l’exhibició d’espectacles.

d) Suport a activitats de difusió a través de mostres, festivals i esdeveniments similars

Termini:  02 de maig

A qui va dirigit: A les entitats privades sense ànim de lucre que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit del circ.

A les agrupacions d’entitats sense personalitat jurídica que es reuneixen per a projectes conjunts, sempre que tots els seus membres, que tindran la consideració de beneficiaris, siguin entitats privades sense ànim de lucre.

Subvencions a activitats de teatre de caràcter professional (entitats) (Teatre)

Promou: Generalitat de Catalunya

Són subvencions a activitats de teatre de caràcter professional d’acord amb les modalitats següents:

a) Suport a l’organització d’activitats de formació no reglada per a professionals.

b) Suport a la nova creació, producció i presentació pública d’espectacles. Es pot sol·licitar la subvenció per a aquelles produccions enteses com a nou espectacle. També s’entenen com a nou espectacle, les reposicions o revisions d’aquells espectacles en què la producció originària tingui, com a mínim, 4 anys d’antiguitat.

c) Suport a l’exhibició d’espectacles.

d) Suport a activitats de difusió a través de mostres, festivals i esdeveniments similars.

Termini:  02 de maig

A qui va dirigit: Entitats privades sense ànim de lucre, que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l'àmbit del teatre.

Agrupacions d’entitats sense personalitat jurídica que es reuneixen per a projectes conjunts, sempre que tots els seus membres, que tindran la consideració de beneficiaris, siguin entitats privades sense ànim de lucre.

Subvencions per a la promoció de la música (Música)

Promou: Generalitat de Catalunya

Aquesta línia de subvenció és per donar suport a activitats de promoció de la música, de caràcter professional, en les següents modalitats:

a) Suport a la formació

b) Suport a la producció

c) Suport a projectes globals

Termini: 10 de maig

A qui va dirigit: Poden optar a aquestes subvencions les empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, incloses les societats civils, i les entitats privades sense ànim de lucre, que duguin a terme les activitats descrites a la base 1.

No poden optar a aquestes subvencions les entitats públiques.

Subvencions per a programacions estables d'activitats culturals de caràcter professional en l'àmbit de les arts visuals (Arts visuals)

Promou: Generalitat de Catalunya

L’objecte d’aquestes bases és donar suport a la programació estable d’activitats d’arts visuals. S’entén com a programacions estables d’activitats d’arts visuals els cicles que els espais d’art o equipaments culturals dediquen a projectar, coordinar, dirigir, presentar o difondre activitats professionals relacionades amb les arts visuals al llarg de, com a mínim, sis mesos l’any.

Es consideraran preferents les subvencions destinades a

a) Promoure la interrelació de l’espai d’arts visuals amb el seu territori de referència.

b) Promoure la creació de valor i interès per les pràctiques artístiques contemporànies en el seu territori de referència, especialment amb projectes educatius i de dinamització comunitària.

c) Realitzar activitats i estratègies per a la creació i fidelització de públics.

Termini: 23 de maig

A qui va dirigit: A ajuntaments de Catalunya

A ens públics vinculats o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament de les entitats esmentades

Subvencions per a les activitats dels centres de creació i producció d'arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública (Arts escèniques)

Promou: Generalitat de Catalunya

Són subvencions per donar suport a les activitats dels centres de creació i producció d’arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública, amb gestió pública o privada i situats a Catalunya.

Termini: 23 de maig

A qui va dirigit: A empreses, a entitats privades sense ànim de lucre, a ens locals o ens públics vinculats que gestionin un equipament de titularitat pública situat a Catalunya

Els sol·licitants que no siguin titulars de l’equipament han de tenir un conveni o contracte signat amb l’Administració pública que en sigui titular.

Subvencions per a projectes artístics que articulin els sectors professionals en els àmbits de les arts escèniques, la música, les arts visuals i la llibreria (Arts escèniques)

Promou: Generalitat de Catalunya

L’objecte d’aquestes subvencions és promoure projectes d'activitats que, amb continuïtat durant l'any natural de la concessió de la subvenció, donin suport als sectors professionals catalans en els àmbits de les arts escèniques, la música, les arts visuals i la llibreria.

Termini: 23 de maig

A qui va dirigit: Poden optar a aquestes subvencions:

a) Associacions professionals altament representatives dels sectors de les arts escèniques, de les arts visuals, de la música o dels llibreters, que tinguin domicili a Catalunya.

b) Col·legis professionals d’àmbit territorial català i col·legis únics d’àmbit estatal amb delegacions d’àmbit territorial català.

No poden optar a aquestes subvencions:

a) Les entitats públiques.

b) Les entitats de foment de la cultura popular i tradicional catalana i del patrimoni cultural.

c) Les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques.

d) Les entitats del llibre de vell. Als efectes d’aquestes bases es consideren llibres de vell, els llibres antics o d’edicions esgotades i els llibres usats.

Beques per a la recerca i la innovació en els àmbits de les arts visuals, dels nous sectors creatius, de les arts escèniques, de la música i del pensament (Arts escèniques)

Promou: Generalitat de Catalunya

L’objecte d’aquestes bases és promoure el treball individual d’una persona física o agrupacions de persones físiques sense personalitat jurídica en un projecte de recerca, investigació, experimentació o creació, que afavoreixi el coneixement i el desenvolupament artístic i cultural en els àmbits de les arts visuals, les arts escèniques, la música i el pensament. Així mateix, també  dóna suport a projectes que promoguin els nous sectors creatius.

Termini: 23 de maig

A qui va dirigit:

Poden optar a aquestes beques les persones físiques domiciliades a Catalunya o amb domicili fora de Catalunya, però que conservin el veïnatge civil català.

També hi poden optar les agrupacions de persones físiques sense personalitat jurídica que es reuneixen per a projectes conjunts, sempre que tots els seus membres, que tindran la consideració de beneficiaris, tinguin les condicions que exigeixen l’apartat 2.1 i la resta de les bases.

Subvencions per a la producció municipal i l’exhibició en festivals, circuits i xarxes de difusió d’espectacles d’arts escèniques i música sense finalitat lucrativa (Arts escèniques)

Promou: Generalitat de Catalunya

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport a la producció municipal i l’exhibició en festivals, circuits i xarxes de difusió d’espectacles de caràcter professional en l’àmbit de les arts escèniques i la música sense finalitat lucrativa.

Hi ha 3 modalitats:

a) Suport a la producció d’espectacles d’arts escèniques i música, produïts o coproduïts per ajuntaments o ens dependents o vinculats. Les produccions poden ser individuals (una sola producció) o un pla de producció anual (diverses produccions), i coproduccions amb tercers.

b) Suport a l’exhibició d’espectacles en festivals d’arts escèniques promoguts per ajuntaments o ens dependents o vinculats; en queden exclosos els festivals de música.

c) Suport a l’exhibició d’espectacles en circuits i xarxes de difusió d’arts escèniques i de música, promoguts per entitats privades sense ànim de lucre (associacions, fundacions, etc.).

Termini: 23 de maig

A qui va dirigit: Per a les modalitats a) i b):Als ajuntaments de Catalunya i ens públics vinculats o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament de les entitats esmentades.

Per a la modalitat c):A entitats privades sense finalitat de lucre (associacions, fundacions, etc.).

Beques per a la formació i el perfeccionament en els àmbits de les arts visuals, dels nous sectors creatius, de les arts escèniques, de la música i del pensament (Arts escèniques)

Promou: Generalitat de Catalunya

L’objecte d’aquestes beques és promoure la formació i el perfeccionament professional de creadors i intèrprets en els àmbits de les arts visuals, de les arts escèniques, de la música, del pensament i dels nous sectors creatius, mitjançant la participació en cursos o activitats formatives especialitzats que es fan fora de Catalunya.

Queden exclosos d’aquestes bases els estudis de doctorat i les classes particulars.

Termini: 23 de maig

A qui va dirigit: A persones físiques domiciliades a Catalunya o amb domicili fora de Catalunya, però que conservin el veïnatge civil català.

Subvencions per a activitats complementàries a la programació professional estable de determinats equipaments escènics i musicals (Música)

Promou: Generalitat de Catalunya

Són subvencions per a la planificació i l'execució d’activitats complementàries a la programació professional estable d’arts escèniques i música dels equipaments escènics i musicals del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya següents:

a) Equipaments escènics i musicals bàsics (E2) regulats en l’article 7.1.d del Decret 48/2009, de 24 de març, del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya.

b) Els altres espais escènics i musicals (E1) regulats en l’article 7.1.e del Decret 48/2009, de 24 de març, del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya.

Queden excloses d’aquesta línia de subvencions:

Les activitats complementàries a la programació dels equipaments escènics i musicals del municipi de Barcelona.

La programació professional en arts escèniques i música.

Les activitats complementàries d’espectacles escènics i musicals per a escolars en horari lectiu.

Termini: 23 de maig

A qui va dirigit: A ajuntaments, així com a les entitats de dret públic o privat vinculades o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social aportat íntegrament o majoritàriament per les entitats esmentades, que compleixin els requisits i condicions de la base 3.

Subvencions per a les activitats dels centres de creació i producció d'arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública (Equipaments culturals)

Promou: Generalitat de Catalunya

L'objecte d'aquesta subvenció és donar suport al programa de les activitats dels centres de creació i producció d'arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública, amb gestió pública o privada i situats a Catalunya.

A qui va dirigit: A empreses, a entitats privades sense ànim de lucre, a ens locals o ens públics vinculats que gestionin un equipament de titularitat pública situat a Catalunya

Les persones sol·licitants que no siguin titulars de l'equipament han de tenir un conveni o contracte de cessió de l'espai subscrit amb l'administració pública que en sigui titular.

Termini: 23 de maig

Subvenció a festivals de música (Música)

Promou: Generalitat de Catalunya

L'objecte d'aquesta línia de subvencions és donar suport a festivals de música, en la modalitat de subvencions a una edició dels festivals organitzats per ajuntaments o ens que en depenen, així com els organitzats per empreses o entitats privades amb un finançament majoritàriament públic.

A qui va dirigit:

Poden ser beneficiàries dels ajuts les persones següents:

a) Empreses privades, ja siguin físiques o jurídiques, incloses les societats civils.

b) Entitats privades sense ànim de lucre.

c) Ajuntaments de Catalunya i ens que en depenen, incloses les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament públic.

Termini: 4 de juliol

 

 
 
 
 

 

Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi n'acceptes l'ús. Més informació
ACCEPTAR